Voorjaarsledenraad

13 mei 2023
11:00 - 15:00
Mennorode, Elspeet

De Ledenraad komt op 13 mei in Mennorode bijeen voor de eerste bijeenkomst van het jaar. Op de agenda staan de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag van 2022. Hou de website in de gaten voor een uitgebreid verslag van deze Ledenraad.

De Ledenraad bestaat uit zo’n 20 gemeenteleden uit verschillende regio’s. Zij komen tenminste drie keer per jaar bij elkaar. In het voorjaar om de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren, midden in het jaar om met het bestuur beleidsvoornemens te bespreken, en in het najaar om het jaarplan en de begroting vast te stellen.