Noordelijk Doopsgezind Koor

Het Noordelijk Doopsgezind Koor is het enthousiaste kerkkoor van Groningen, Haren en Roden. Het koor repeteert op maandagavond van 13.30 uur tot 15.30 uur. De repetities vinden afwisselend plaats in Haren en Roden. Het repertoire is divers. Het koor verreikt speciale diensten van de Doopsgezinde gemeenten in de regio (Groningen en Drenthe). Maar ook voor andere optredens en muzikale uitdagingen staat dit koor open.

Als je van zingen houdt, dan ben je welkom om eens mee te doen met een repetitie. Neem daarvoor contact op met onze dirigente Jellie Alkema per e-mail.

Het koorbestuur wordt gevormd door voorzitter br. Boekel, lid br. van Hoorn, penningmeester br. Nienhuis en secretaresse zr. Dijksterhuis.