DoRe-Café

DoRe-Café

Het DoRe-Café biedt een informele en gezellige omgeving waar Groningers kunnen samenkomen en zich kunnen verdiepen in thema’s die er echt toe doen. Elk seizoen zijn er 3 à 4 – qua soort variërende – bijeenkomsten: lezingen, films, (muziek)theater, poëzie, zang, kunst, excursies of (natuur)wandelingen.

Klik HIER voor de link (onderaan de pagina) naar de lijst met meer dan 100 afleveringen van het DoRe-Café (voorheen Dopers Café) van 2005 tot juni 2023.

Het café wil voorzien in behoefte aan verdieping: aan reflectie op de snelle ontwikkelingen in maatschappij en cultuur én aan inspiratie voor het persoonlijk leven. Omdat doopsgezinden en remonstranten bekend staan om hun tolerantie en individuele verantwoordelijkheid, hoort daar een open uitwisseling van standpunten en ideeën in de samenleving bij.

Bij de bijeenkomsten zijn daarom ook evenzeer mensen van buiten onze gemeente(n) van harte gewenst.

Iedereen is welkom en de toegang is doorgaans gratis. We vragen wel een vrijwillige bijdrage, een enkele keer is er een vast entree. Na afloop is er meestal een drankje met een hapje.