Zondagsschool

Bijna elke eerste zondag van de maand en op de belangrijke feestdagen is er zondagsschool tijdens de dienst. Na een kindermoment gaan de kinderen naar een aparte ruimte waar ze aan de slag gaan met een verhaal en creatieve activiteiten. De zondagsschool is bedoeld voor kinderen tot tien jaar en biedt een leuke en interactieve manier om hen vertrouwd te maken met de Bijbelse verhalen en christelijke waarden. Voor ouders biedt het de kans om even zonder op de kinderen te hoeven letten inspiratie op te doen.

Seizoen 2023-2024 ‘Geloven beweegt ons’

 • 3 september: startzondag: feestelijk begin van het nieuwe seizoen
 • 5 november
 • 3 december: voorbereiding op kerst
 • 24 december 15.00: kerst voor jong en oud
  (kinderen uit de regio doen ook mee)
 • 4 februari
 • 3 maart
 • 24 maart 15.00: Palmpasen – palmpaasstokken maken!
  (kinderen uit de regio doen ook mee)
 • 31 maart: Pasen
 • 7 juli: afsluiting seizoen

  Starttijd is 10.00 in onze kerk, tenzij anders vermeldt

Regionale dagen voor jong en oud

 • 1 oktober: regionale dienst voor jong en oud in Zijldijk | geen dienst in Groningen
 • 18 november: regionale ontmoetingsdag voor gezinnen, jongeren en de middengeneratie.
 • 24 december: kerst voor jong en oud om 15.00 in Groningen
 • 21 januari: World Fellowship Day – wereldwijde dag in het teken van onderlinge verbinding
  – Waarschijnlijk in Roden –
 • 24 maart: Palmpasen – palmpaasstokken maken!