Doopsgezind?

Oorsprong

Wij komen voort uit de enige Nederlandse hervormingsbeweging van de 16e eeuw met als spilfiguur Menno Simons. Hij bekritiseerde de machtspositie van de kerk, hechte belang aan geloofsvrijheid, wees geweld af en vond dat geloof zichtbaar moest zijn in gedrag.

De doopsgezinden weken daarom af van de algemene norm. Aanvankelijk werden ze vervolgd. Later werden ze gedoogd, maar ze mochten niet bij de overheid werken en de kerk mocht niet te zichtbaar zijn. 

Dat kun je ook zien aan ons kerkgebouw dat iets terug ligt van de Oude Boteringestraat. Vroeger lag het zelfs verscholen achter een woning.

En nu?

Wat zou je nu kunnen vinden op onze wat verscholen plek?

· Ruimte om te ontdekken wat je wel of niet gelooft,
· Uitdaging om dat onder woorden te brengen en op grond daarvan gedoopt / lid te worden,
· Stimulans van een geloofsgemeenschap om het waar te maken.

Practise what you preach: daden gaan woorden te boven!