Kerkdiensten

Bijna elke zondag komen we om 10.00 uur samen op de Oude Boteringestraat 33. Meestal gaat onze eigen predikant Nick Everts voor. Op andere zondagen hebben we inspirerende gastsprekers of treffen we elkaar ’s middags voor een lezing/borrel/activiteit. In de zondagochtenddiensten ligt het accent op het openstellen voor inspiratie als stimulans om het in je eigen leven waar te maken.

Waar gaat het dan over?
Het gaat over alledaagse onderwerpen zoals samenleven, conflict, waar kom je je bed voor uit, tegenslagen, drijfveren, dromen, etc.. Maar ook over wat aan de waan van de dag ontstijgt, zoals liefde, rechtvaardigheid, hoop en vrede. Centraal staat namelijk de Bijbelse oproep om zo te leven dat idealen als liefde, rechtvaardigheid en vrede (iets meer) werkelijkheid worden. Want zo wordt de wereld een beetje meer zoals Jezus, en zovelen met hem, het voor zich zag.

Nog nooit in een kerk geweest?
Verwacht bij ons een kleine, warme gemeenschap met een gemoedelijke sfeer. Er wordt – meestal met orgelbegeleiding – gezongen, een (Bijbel)verhaal gelezen, een suggestie gedaan hoe je tegen iets aan kunt kijken en je wordt uitgenodigd om zelf iets te delen of in te brengen in de ‘open ruimte’. Er is ook altijd koffie/thee. Er zijn wat kinderen en gezinnen (vooral op de 1e zondag van de maand vanwege de zondagsschool) en er zijn mensen die al langer meelopen. Verwacht trouwens bij ons niet te veel poespas. We houden van spiritualiteit met de voeten in de klei. Gewoon doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Niet zweverig of abstract, wel concreet en soms zelfs prikkelend. Iedereen is bij ons van waarde, niemand is meer bijzonder dan een ander. Ook de predikant of het bestuur niet. Daarom zal je bij ons ook niet zo snel iemand in religieuze kleding zien. Je mag komen zoals je bent. Misschien moet je dat maar ‘gewoon’ eens proberen: binnenlopen bij één van de aankomende diensten. Of vraag een gesprek met onze predikant aan.