Doopsgezind Gasthuis

Doopsgezind Gasthuis

In 1855 werd de basis gelegd voor het Doopsgezind Gasthuis in Groningen. De heer Jacob Dijk deed een schenking waardoor de gemeente een aantal kleine woningen kon kopen. De stichting Het Doopsgezind Gasthuis werd daadwerkelijk opgericht in 1872.

Het Gasthuis was in eerste instantie bestemd voor huisvesting van ouderen van Doopsgezinde huize en eventueel voor ouderen van Vrijzinnige Protestantse gezindheid. Na de oprichting werd het Gasthuis zowel in 1883 als in 1924 uitgebreid met enkele woningen. Na de Tweede Wereldoorlog wilde men aanvankelijk het Gasthuis slopen om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Toch is er voor gekozen de woningen te behouden. In 1988 en 1989 zijn de woningen van het Gasthuis zelfs gerenoveerd en vond uitbreiding plaats door nieuwbouw.

Tot op heden is het Doopsgezind Gasthuis een oase van rust midden in de stad. Een historische woonomgeving waar af-en-toe een plekje vrij komt. Wilt u meer weten over het toelatingsbeleid, zie dan de link aan de rechterzijde.