Doperse Dis

Soms is het gewone al heel bijzonder. Samen eten bijvoorbeeld. Dit is precies wat wij doen onder de noemer ‘Doperse Dis’.

De Doperse Dis is een maandelijkse gratis warme maaltijd voor dak- en thuislozen en voor iedereen die het goed gebruiken kan. De Doperse Dis is iedere derde dinsdag van de maand.  De toegang naar de maaltijd is via onze achteringang aan ’t Klooster, via de Butjesstraat. De deur gaat open om 17.30 uur. De maaltijd is om uiterlijk 19.30 afgelopen.

De Doperse Dis draait volledig op vrijwilligers en particuliere giften. Om deze maaltijd te kunnen blijven aanbieden is iedere hulp en gift zeer welkom. Voor 35 euro kan je een dakloze een jaar lang van een gratis maandelijkse maaltijd voorzien. Kleinere giften zijn uiteraard ook welkom.

Lijkt het u of jou leuk om de handen uit de mouwen te steken door als vrijwilliger te helpen? Bijvoorbeeld met het doen van de boodschappen, snijden/voorbereiden, koken en/of bedienen? Neem dan contact op.

Giften kunt u overmaken naar het Doopsgezind Diaconaal Fonds:
NL89 TRIO 0197 7405 02, o.v.v. Doperse Dis
ANBI Diaconaal Fonds