Lid worden?

Durf jij de uitdaging aan te gaan om te ontdekken wat je gelooft en voel je je thuis bij onze geloofsgemeenschap? Dan is het verkennen van lidmaatschap een mooie vervolgstap!

In afstemming met de predikant en eventuele andere zoekers wordt verkend wat jij nodig hebt op jouw weg. Die reis is belangrijker dan de bestemming. Daarmee bedoelen we dat het verkennen van lidmaatschap niet per se hoeft te leiden tot lidmaatschap. Misschien kom je er gaandeweg wel achter dat je toch geen lid wil worden. Ook dat is prima.

Vanaf het begin van onze traditie staan we voor vrijheid van geloven. Daarom hechten we veel waarde aan het maken van een eigen keuze. De predikant kan je daarbij begeleiden, maar jij bent het die jouw weg moet gaan. Als je weet waarvoor jij staat of waarin jij gelooft, dan komt de vraag op of je samen met anderen vanuit geloof wil groeien in doen en laten. Zo ja, dan deel je die wens (jouw belijdenis zo je wil) in een speciale kerkdienst, waarna de andere leden uitspreken om samen met jou op weg te gaan. Symbolisch markeren we dit moment met een doop.

Traditioneel noemt men elkaar daarna broeders en zusters, omdat we iets essentieels gemeen hebben. Zoals broers en zussen samen opgroeien zonder volledig samen te vallen, zo proberen wij ook met elkaar op te groeien. Dit doen we door elkaar te stimuleren, uit te dagen, te steunen, te prikkelen en te vermaken.

Enkele vragen die je misschien hebt:
Ben ik echt vrij om te geloven?
Wat is dopen?