Verdiepingskring

Zo’n 6 jaar nu komt een groepje mensen uit deze gemeente, die deels elkaar al vrij lang kennen, maandelijks bij elkaar om zich te verdiepen in (tot nu toe vooral Joodse) godsdienstfilosofie. In de loop der jaren kwamen er ook enkele mensen van buiten de gemeente bij, die een gedeeld enthousiasme voor de thema’s hebben. Besproken werden: Martin Buber, Marc-Alain Ouaknin, en, sinds 2021: Jonathan Sacks. Het seizoen 2023-2024 is weer gestart en we behandelen de laatste 4 hoofdstukken van Sacks’ boek Een gebroken wereld heel maken in twee bijeenkomsten: de hoofdstukken 17 en 18 op twaalf oktober en de laatste twee op een later te bepalen datum in november.

Vorige thema’s: “De weg van de mens volgens de chassidische leervan Martin Buber;
over Marc-Alain Ouaknin: “De Joodse gids voor deze tijd“; van hem: “De tien gebodenplus een TV-interview met Ouaknin. Momenteel: “Een gebroken wereld heel makenvan Jonathan Sacks