Poëziekring

We komen bijeen in de Diaconiezaal, of de Mennozaal, één keer per maand, op de derde woensdag, van 14.00-15.30 uur. Gespreksleider is ds. Tjalling Kindt. Zie voor de data t/m eind 2024 de agenda.
De Poëziekring volgt de opzet van de oude traditie van leeskringen: het gedicht komt ter tafel, het wordt gelezen en dan volgt een moment van persoonlijke lezing, waarna de bespreking volgt. We zitten in een kring, de gedichten die ter tafel komen hebben gemeen dat ze 20ste en 21ste-eeuws zijn, van dichters die een eigen idioom ontwikkeld hebben, en een taalgebruik waar muziek in zit. waarin uiteindelijk ‘het onbenoembare’ wordt aangeduid. De dichters die ter tafel komen wisselen, het zijn de pioniers die ons uitdagen zonder oordelen te luisteren en in gesprek te zijn.

Een dichter komt naar keuze van de gespreksleider ter tafel, en al naar gelang de respons na èèn keer,  of na intensieve omgang in een aantal bijeenkomsten besproken.

Het zijn fascinerende bijeenkomsten, waarin niemand zich schaamt om te zeggen wat hem of haar te binnen schiet. De kracht van het geheel is wel het volslagen pretentieloze karakter, doch wie wil of wie het gegeven is wordt gegund te excelleren in vrijmoedigheid.

Sinds kort lezen we (uit de bundel Licht en Vuur) gedichten van Arie Visser (1944-1997).
Hij past in de boven omschreven categorie van dichters die we tot nu toe behandeld hebben: een ‘grensganger‘ die langs de taalgrenzen gaat van wat gezegd wil worden: hermetisch, mystiek, metafysisch, experimenteel, 20e, 21e eeuws. Bij tweede en derde lezing onthult zich hun geheim en verruimen wij ook ons taalveld. Wie iets over zijn persoon en leven te weten wil komen, leze de lange biografische schets door Wim Sanders in De Parelduiker, jaargang 11 (2006): ‘Volmaakt uit evenwicht : Het harde dichtersleven van Arie Visser, zondagskind‘. Zie link rechts onderaan.

Sinds voorjaar 2020 lazen we in deze kring onder anderen werk van:
Esther Naomi Perquin, Rutger Kopland, Gerrit Achterberg, Lucebert, Bernlef, Ida Gerhardt,
Wisława Szymborska, Jacob Israël de Haan, Eva Gerlach, Claude van de Berge.