Over ons

Het hart van ons gemeenteleven zijn de vieringen op zondagmorgen. De vieringen weerspiegelen het gevarieerde geloofsgoed van leden en belangstellenden van de gemeente. Ze worden afwisselend geleid door onze eigen predikant, ds. Nick Everts, en gastsprekers. De sfeer is open en gastvrij, soms vrolijk en altijd weloverwogen als we stilstaan bij wat ons samen beweegt en draagt in ons leven. Samen vieren opent ons de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Samen proberen we vorm en inhoud te geven aan ons geloof en onze twijfel en ons verlangen naar inspiratie, bezinning en bezieling. In dat verlangen komen we onze eigenheid op het spoor en ontdekken tegelijkertijd de waarde van verbondenheid met elkaar, en dat daarin iets van God zichtbaar wordt. Als mensen die midden in het leven staan proberen we ons te spiegelen aan bijbelverhalen, omdat het leven ons lief is. We lezen, luisteren en zingen in de vieringen, we zijn daarin soms eigenwijs, vaak boeiend en van alle leeftijden. U bent van harte welkom om onze kerkdiensten mee te maken. We verheugen ons om nieuwe gezichten te kunnen begroeten en te horen wie u bent. Ook vertellen we graag wat òns bezig houdt.