Regio & Verbanden

ORGANISATIES IN DOOPSGEZIND
OF OECUMENISCH VERBAND
stedelijk, regionaal, landelijk en internationaal
toelichtingen op de relatie
Gronings Drentse Sociëteit : Haren, Roden, Zeerijp-Zijldijk, Middelstum, Westerkwartier, Sappemeer-Noordbroek, Kring Eenrum,
Kring Assen, Noordoost Nederland
De gemeenten groeien toe naar één regiogemeente. Op komst is één regio-gemeenteblad. De opgeheven gemeenten Eenrum en Assen participeren als Kring al in het blad voor Groningen-Haren.
Mennonitengemeinden Ostfriesland
Leer-Oldenburg; Emden; Norden; Gronau
Historisch waren zij deel van de Nederlands(talige) doopsgezinden binnen de ADS; nu nog binnen GDS. Geregeld uitwisseling, bijv. door preekbeurten.
Mennonitengemeinde Hamburg-AltonaZustergemeente; geregeld uitwisselingsbezoeken,
Friese Doopsgezinde Sociëteit
Leeuwarden, Drachten-Ureterp,
Heerenveen-Tjalleberd
Samen met de DGG de grootste Noord-Nederlandse gemeenten die een los samenwerkingsverband vormen. In coronatijd zetten zij de digitale huisdiensten op.
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
ADS-Bureau; Singelkerk Amsterdam; Seminarie
Informatiecentrum over doopsgezind Nederland;
plek waar veel evenementen worden gehouden;
centrum van doopsgezinde theologiebeoefening.
Broederschapshuizen
Mennorode, Fredeshiem, Dopersduin
Conferentieoorden, retraitehuizen en (in Dopersduin) zetel van de eerste landelijke doopsgezinde gemeente.
Gemeenschap voor Doopsgezind BroederschapswerkVerzorgt praktisch-theologisch
toerustingsmateriaal voor gemeenten.
Algemene Kamp CommissieVerzorgt jeugdzomer(zeil)kampen.
Doopsgezinde Historische KringProduceert jaarboeken met studies en houdt
jaarlijks diverse lezingen, symposia en excursies.
Mennonite Central Committee
Wereldwijd verband van doopsgezinden. Organiseert o.a. hulpacties.
World Mennonite ConferenceWereldwijd verband van doopsgezinden. Organiseert o.a. wereldcongressen.
Remonstrantse Gemeente GroningenPartner in Paascyclus, zomerdiensten
en DoRe-Café evenementen
Evangelisch-Lutherse Gemeente GroningenPartner in Paascyclus en zomerdiensten
Evangelische Broedergemeente GroningenPartner in zomerdiensten. Diensten in Fonteinkerk.
(Heten traditioneel ook wel Hernhutters).
PKN-gemeente Groningen / Kerk-in-StadVerzorgt stadsbrede kerkelijke informatievoorziening.
Martinidiensten Groningen / GSPVoor student & stadjer ; kerkdiensten resp. kringenwerk studenten.
Raad van Kerken GroningenVerzorgt jaarlijkse Bezinning & Bezieling-brochure met alle voor iedereen toegankelijke kerkelijke activiteiten.
Stadsklooster GroningenTwee maal per week (maandag en woensdag) een klein uur Getijdengebed en andere activiteiten ter praktisering van spiritualiteit.
Taizé-vieringen GroningenÉén woensdagavond per maand in de Pelstergasthuiskerk.
Platform Religie en LevensbeschouwingOrganiseert o.a. de jaarlijkse ‘Lichtceremonie’, om dialoog tussen en integratie van levensbeschouwelijke groepen in Stad te bevorderen.