Regio & Verbanden

ORGANISATIES IN DOOPSGEZIND
OF OECUMENISCH VERBAND
stedelijk, regionaal, landelijk en internationaal
toelichtingen op doelstelling
en/of relatie
Gronings Drentse Sociëteit : Haren, Roden, Zeerijp-Zijldijk, Middelstum, Westerkwartier, Sappemeer-Noordbroek, Kring Eenrum,
Kring Assen, Noordoost Nederland
De gemeenten groeien toe naar één regiogemeente. Er is nu al één regio-blad.
Mennonitengemeinden Ostfriesland
Leer-Oldenburg; Emden; Norden; Gronau
Historisch waren zij deel van de Nederlands(talig)e doopsgezinden binnen de ADS; nu nog steeds gelieerd via de GDS. Geregeld uitwisseling, bijv. door preekbeurten.
Mennonitengemeinde Hamburg-AltonaZustergemeente; geregeld uitwisselingsbezoeken.
Friese Doopsgezinde Sociëteit
Leeuwarden, Drachten-Ureterp,
Heerenveen-Tjalleberd
Friese tegenhanger van de GDS. Genoemde Friese gemeenten zijn samen met de DGG de grootste Noord-Nederlandse gemeenten die een los samenwerkingsverband vorm(d)en(?). In coronatijd zetten zij de digitale huisdiensten op.
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
ADS-Bureau; Singelkerk Amsterdam; Seminarie;
Lijst van Gemeenten
Lijst van Organisaties
Informatiecentrum over doopsgezind Nederland;
plek waar veel evenementen worden gehouden;
centrum van doopsgezinde theologiebeoefening;
website met linken naar alle gemeenten en organisaties.
Broederschapshuizen
Mennorode, Fredeshiem, Dopersduin
Conferentieoorden, retraitehuizen en (in Dopersduin) zetel van de eerste landelijke doopsgezinde gemeente.
Doopsgezinde ZendingMaakt toerusting van geloofsgemeenschappen in binnen- en buitenland mogelijk vanuit Doopsgezinde achtergrond. Fuseerde in 2024 met de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk tot de:
Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw & Solidariteit.
Gemeenschap voor Doopsgezind BroederschapswerkVerzorgt praktisch-theologisch toerustingsmateriaal voor gemeenten, bijvoorbeeld i.v.m. de jaarthema’s. Fuseerde in 2024 met de
Gemeenschap voor Doopsgezinde Zending tot de:
Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw & Solidariteit.
Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw & SolidariteitPer januari 2024 tot stand gekomen fusie van de Doopsgezinde Zending & de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk.
Doopsgezind Wereldwerk
stichting voor Solidarteit en Vrede
Werkt mee aan hulpprojecten en doet aan vredesbevordering in internationaal doopsgezind en oecumenisch verband.
Fusie uit 2007 tussen de Doopsgezinde
Vredesgroep en de Stichting Bijzondere
Noden.
Commissie Doopsgezinden en JodendomBiedt een ontdekkingstocht door de veelkleurige wereld van Tenach (Oude Testament) en rabbijnse traditie (ook t,b,v, een beter begrip van de eigen christelijke traditie) om zo bij te dragen aan het verminderen van misverstanden en vooroordelen over Joden en Jodendom.
Algemene Kamp CommissieVerzorgt jeugdzomer(zeil)kampen.
Doopsgezinde Historische KringProduceert jaarboeken met studies en houdt
jaarlijks diverse lezingen, symposia en excursies.
Mennonite Central Committee
Wereldwijd verband van doopsgezinden. Organiseert o.a. hulpacties.
World Mennonite ConferenceWereldwijd verband van doopsgezinden. Organiseert o.a. wereldcongressen.
Remonstrantse Gemeente GroningenPartner in Paascyclus, zomerdiensten
en DoRe-Café evenementen
Evangelisch-Lutherse Gemeente GroningenPartner in Paascyclus en zomerdiensten
Evangelische Broedergemeente GroningenPartner in zomerdiensten. Diensten in Fonteinkerk.
(Heten traditioneel ook wel Hernhutters).
PKN-gemeente Groningen / Kerk-in-StadVerzorgt stadsbrede kerkelijke informatievoorziening.
Martinidiensten Groningen / GSPVoor student & stadjer ; kerkdiensten resp. kringenwerk studenten en oud-studenten, zgn. participanten..
Raad van Kerken GroningenVerzorgt jaarlijkse Bezinning & Bezieling-brochure met alle voor iedereen toegankelijke kerkelijke activiteiten.
Stadsklooster GroningenTwee maal per week (maandag en woensdag) een klein uur Getijdengebed en andere activiteiten ter praktisering van spiritualiteit.
Taizé-vieringen GroningenÉén woensdagavond per maand in de Pelstergasthuiskerk.
Platform Religie en LevensbeschouwingOrganiseert o.a. de jaarlijkse ‘Lichtceremonie’, om dialoog tussen en integratie van levensbeschouwelijke groepen in Stad te bevorderen.