Wat we verder doen

2023-2024 heeft als jaarthema ‘Geloof beweegt ons‘. Daarbij gaat het zowel om wat ons innerlijk raakt of beweegt als waarvoor wij in beweging (willen) komen. Op deze pagina vindt u een introductie van terugkomende activiteiten en groepen op alfabetische volgorde.

Bijbel, Pizza’s en Bier

Elke zes weken ontmoeten studenten en (jong)volwassenen elkaar voor gezelligheid en gesprek. Onder het genot van pizza’s en een biertje (of iets anders) staan we stil bij levensvragen en morele dilemma’s.

Broederkring

Eens per maand is er een verdiepende mannenavond – georganiseerd door en voor leden – over maatschappij en levensbeschouwing. Regelmatig zijn er boeiende gastspreker(s).

Doperse DiS

Elke 3e dinsdag van de maand een gratis driegangendiner voor dak- en thuislozen. Het draait volledig op vrijwilligers, dus kom gerust helpen in de keuken of de bediening.

DoRe-Cafe

Gezamenlijke groep van Doopsgezinden en Remonstranten die jaarlijks enkele maatschappelijke, culturele of zingevende activiteiten organiseert.

Koffieochtend

Elke eerste dinsdag van de maand koffie/thee met een goed gesprek met ds. Nick Everts.

Noordelijk Doopsgezind Koor

Gezamenlijk koor van Groningen, Haren en Roden onder leiding van dirigente Jellie Alkema.

Poëziekring

Maandelijks lezen en bespreken van 20e- en 21e-eeuwse gedichten onder begeleiding van emeritus predikant Tjalling Kindt. Meestal op de tweede of derde woensdagmiddag van de maand.

Theologische vorming

Verdiepende cursus op de woensdagavonden in Advent ‘De andere kant van de muur’ en in de Veertigdagentijd ‘Exodus: de impact van een Bijbelse migratie’.

Verdiepingskring

Maandelijkse verdiepingskring, op de 1e donderdag van de maand, over (joodse) godsdienstfilosofie. Momenteel: Jonathan Sacks ‘Een gebroken wereld heel maken : verantwoordelijk leven in tijden van crisis‘.