Theologische Vorming

In advent (2023) én in de veertigdagentijd (2024) heeft u de kans om zich theologisch te verdiepen. Hoewel de cursussen anders van opzet zijn, is er een inhoudelijk raakvlak tussen beide. In beide speelt het diepe verlangen naar vrede, bevrijding en een plek om vrij te kunnen bewegen. Tegelijk wordt de Exodus aan de andere kant van de muur wellicht anders beleefd.

In de cursus ‘De Andere Kant van de Muur’ is het gelijknamige boek van Munther Isaac -predikant in de Geboortekerk in Bethlehem – het vertrekpunt. Rond kerst gaat het namelijk vaak over het Bethlehem van lang geleden, maar hoe is het om daar nu als christen te leven? Welke bewegingsvrijheid heb je nog als je slachtoffer bent van geweld en onderdrukking? Vragen en geluiden vanaf de andere kant van de muur die momenteel dwars door Bethlehem loopt. In het licht van het 75 jarig bestaan van de staat Israël zijn ze extra relevant.


In de cursus ‘Exodus: impact van een Bijbelse migratie’ staat we stil bij het Bijbelse oerverhaal van migratie door de ogen van een Egyptoloog. Vertrekpunt is namelijk het gelijknamige boek geschreven door Marleen Reynders. De uittocht/exodus uit Egypte staat centraal in het Joodse Pesachfeest. Zonder die achtergrond is het christelijke Pasen niet te begrijpen. Daarom zoeken we juist in de veertigdagentijd naar historische sporen van een volk dat in beweging is gezet en vragen we ons af wat dit verhaal kan betekenen.

Advent – De Andere Kant van de Muur

28 nov.         Ontmoeting voorbij de muur (H.1 en H.2)
5 dec.           Het land behoort aan God (H.3 en H.4)
12 dec.         Wie is mijn naaste?  (H. 5 t / m H.7)
20 dec.         Gezegend de vredestichters / God heeft ons opgezocht (H. 8 t/m 10)

Veertigdagentijd – Exodus: impact van een Bijbelse migratie

21 feb.          Inleiding: beschavingen en mogendheden 3100 v.C.- 70 n.C (Deel 1)
28 feb.          In de voetsporen van Jozef (Deel 2, H1)
6 maart         In de voetsporen van Mozes (Deel 2, H2)
13 maart       Ontstaansgeschiedenis van het Exodusverhaal (Deel 3, H.1)
20 maart       De boodschap van de exodus (Deel3, H2 + besluit)

De verdiepingscursussen zijn zowel online als in de Doopsgezinde Kerk (Kerkzaal) te volgen op de woensdagavond van 19.30 tot 21.00. De inleiding van ds. Nick Everts en het extra materiaal is voor deelnemers ook later te raadplegen. Iedereen mag na aanmelden meedoen.