Twee lezingen over beleving van het Avondmaal in doopsgezinde en vrijzinnige kring

5 februari 2023
12:00 - 14:00
Mennozaal, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen
Yvonne Hiemstra (links) & Iris Speckmann met daarnaast hun dissertaties

Op zondag 5 februari is er het koffiedrinken, de kerkdienst, in de Mennozaal een bijeenkomst over het Avondmaal die duurt van 12:00-14:00 uur. Deze bijeenkomst wordt geopend met een eenvoudig maaltijd van soep en brood!
In verband met die maaltijd graag uiterlijk donderdag 2 februari aanmelden via: info@doopsgezindengroningen.nl.
Het kerkelijk gebruik van het Avondmaal is een lastig onderwerp in de vrijzinnige traditie, waar het een stuk minder wordt gevierd dan binnen andere christelijke stromingen.
Afgelopen jaar zijn Iris Speckmann en Yvonne Hiemstra beiden gepromoveerd op dit ritueel. Deze middag zullen zij iets vertellen over hun onderzoek.

Het onderzoek van vrijzinnig predikante Yvonne Hiemstra is getiteld ‘Omstreden Maaltijd: debatten over de kerkelijk-liturgische maaltijd in de Nederlandse vrijzinnigheid‘. Dit deels historische onderzoek bespreekt ook een casus uit de geschiedenis van Remonstranten en Dopersen in Groningen waaruit hun verlegenheid blijkt met de vormgeving van het avondmaal.
Iris Speckmann (doopsgezind predikante) deed in haar proefschrift: ‘Bijeen om te eten‘ een antropologisch onderzoek naar de beleving en betekenis van het Doperse avondmaal waarbij zij die vergeleek met de beleving van seculiere groepsmaaltijden. In haar presentatie legt zij uit waarom ze voor deze benadering koos.
Na beide presentaties is er tot 14:00 uur ruimte voor vragen uit de zaal.

Deze middag is toegankelijk voor een ieder die zich met dit onderwerp verbonden voelt.

Samengevat:
Datum: 5 februari 2023
Tijd: 12.00-14.00 uur
Plaats: Mennozaal Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33  9712 GD Groningen
(de Mennozaal ligt achter de kerk en bereikt u via het steegje links langs de kerk)
Aanmelden: Uiterlijk donderdag 2 februari, info@doopsgezindengroningen.nl
dit in verbrand met de soep en brood maaltijd

Voor academisch geïnteresseerden:
Klik voor de digitale versies (in pdf) van de proefschriften van Hiemstra  en Speckmann, respectievelijk HIER en HIER.