Concertreeks ‘Vergeten Groninger Orgels’

15 januari 2023
16:00 - 17:00
doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen, kerkzaal

De concertreeks-met-vertellingen ‘Vergeten Groninger (doopsgezinde!) Orgels beleeft zijn laatste aflevering in de doopsgezinde kerk waar Eeuwe Zijlstra (als organist) en Beno Hofman (als verteller) alles zullen laten horen over het fameuze Deense Marcussenorgel.
De toegangsprijs per concert bedraagt € 10,- en kan contant aan de deur worden betaald, óf door voorintekening via email: secretaris@cultuurhistorischdocument.nl.