Gedachtenisdienst, ds. Everts

26 november 2023
10:00
Kerkdiensten
Oude Boteringestraat 33
ds. Nick Everts gaat voor
Bijzonderheden: Gedachtenisdienst
Gedachtenisdienst, ds. Everts

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staan we traditiegetrouw stil bij de overledenen. In het bijzonder de leden en belangstellenden die in het afgelopen jaar zijn overleden, en natuurlijk ook al die anderen die korter of langer geleden ons zijn ontvallen. U en jij bent uitgenodigd voor deze dienst, waarin voorgaat onze predikant Nick Everts. Ook zal de dochter van een gemeentelid een prachtig lied spelen op de piano.