Goede Vrijdag

7 april 2023
Kerkdiensten
Remonstrantse Gemeente Groningen
ds. Berend Borger gaat voor
Bijzonderheden: Goede Vrijdag