Deadline ideeënbus ‘alternatieve diensten’

31 december 2022
23:59

31-12-2022

Tijdens de Najaarsledenvergadering kwamen vele ideeën naar voren over ‘alternatieven voor of naast de reguliere kerkdiensten’. Ieder ander die er niet bij was kan alsnog zijn ideeën insturen en ook degenen die er wel bij waren kunnen nog meer toevoegen. In de volgende kerkenraad wordt alles besproken en de uitkomst zal in het Gemeenteblad komen. Stuur ideeën vóór 1 januari in naar het emailadres van de voorzitter.