Info- en rommelmarkt | doperse DiS

11 november 2023
10:00 - 14:30
Activiteiten
Oude Boteringestraat 33, Groningen
Info- en rommelmarkt | doperse DiS

Op zaterdag 11 november is er tussen 10.00 en 14.30 uur een info- en rommelmarkt van de Doperse DiS in (Groninger) Doopsgezinde kerk. Bij de infostand kun je informatie vinden over wat de Doperse Dis – een maandelijkse gratis maaltijd voor dak- en thuislozen – is, waarom en hoe we het organiseren en financieren.

De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor de kas van de Doperse Dis. Er moet maandelijks voor ongeveer €300,- tot €350,- aan gezonde levensmiddelen gekocht worden om de maaltijden mogelijk te maken. Daarbij komen dan nog incidentele uitgaven voor apparatuur en materialen om te kunnen koken.

Tijdens de info- en rommelmarkt is er koffie en thee met iets lekkers of een kop soep (zoals ook bereid voor de gasten van de Doperse Dis) tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar.

Kortom.….van harte welkom!

Inbreng van spulletjes voor de rommelmarkt, te denken valt aan kerstartikelen, leuke snuisterijen, curiosa, kunst en antiek mits niet te groot, bijzondere ‘gewilde’ boeken (eenlingen/geen encyclopedieën/ lecturama series e.d.), lp’s en cd’s, ; het gaat om niet te grote handzame artikelen dus geen witgoed, meubilair, e.d.

Inlevermomenten: 5 november van 11.00 tot 12.30 uur na de kerkdienst en 11 november van 08.30 tot 10.00 uur voorafgaande aan de rommelmarkt.

Uitstalmogelijkheden zijn geregeld, we zijn nog wel op zoek naar mensen die deze tafels willen inrichten en bemensen, opgave bij Gertjan Hakkaart te bereiken via 06 53448790.

Eventueel ingebrachte kleding wordt opgeslagen en tijdens de Kerstmaaltijd aan de gasten van de Doperse Dis aangeboden; overgebleven kleding gaat naar het Leger des Heils.

Overgebleven rommelmarktspulletjes gaan naar Mamamini, zij besteden hun opbrengst aan ‘Goede doelen’.