kerkdienst 22 jan. met ds. Nick Everts

22 januari 2023
10:15 - 15:00
Trekweg 28 9991 AN MIDDELSTUM
exterieur doopsgezinde kerk Middelstum; bron foto: website DG Middelstum

Regiodienst i.h.k.v. Wereldbroederschapsdag.
Aansluitend een inspiratiemiddag in Plaats Melkema te Huizinge (inclusief lunch).
Graag alléén voor lunch en inspiratiemiddag opgeven bij:
info@doopsgezindengroningen.nl of: telefoon: 050 312 3053