Open College: Pastoral, Prophetic and Practical

9 mei 2023
17:00 - 18:30
Doopsgezinde kerk, Frankestraat 24, Haarlem

Pacific Spirituality and Political Engagement

We ervaren steeds meer dat de huidige benadering van ontwikkeling als constante groei niet duurzaam
is. De roep om een totaal andere benadering van ontwikkeling is geen radicaal andere kwestie voor de
eilandbewoners in de Stille Oceaan. Het is in feite in harmonie met het daar bekende kader dat meer
ecologisch georiënteerd is. Dat gaat uit van spiritualiteit, inheemse kennis en manieren van zijn, en een
sterk verlangen naar zelfbeschikking.

Ds. James Bhagwan is algemeen secretaris van de Pacific Conference of Churches, die bestaat uit 33
kerken en 10 nationale raden van kerken in 19 eilandstaten en -gebieden in de Stille Oceaan. Hij is een
gewijd predikant van de Methodistische Kerk in Fiji. Hij heeft een Bachelor of Divinity met onderscheiding
van het Pacific Theological College in Suva, Fiji en een Master Theologie in Christelijke Sociale Ethiek van
de Methodist Theological University in Seoul, Zuid-Korea.
Hij houdt zich bezig met sociale rechtvaardigheid en de gezondheid van de oceanen. Hij is bestuurslid van Pacific Women Lead en een van de trustees van het Pacific Disability Forum en de Fijische traditionele
reisvereniging, de Uto Ni Yalo Trust.

Opgeven doet u via dit formulier. Voor vragen kunt u mailen.

Beeld: Rotislav Artov