Open College: The Land as a Mirror

28 maart 2023
15:30 - 17:00
VU, filmzaal PThU. De Boelelaan 1105, Amsterdam

Environmental Justice from an African Perspective

In veel Afrikaanse tradities wordt het land in hoge mate vereerd als bron van leven, betekenis en als mogelijkheid voor een goed bestaan. In deze visie is de relatie tussen mensen en het land niet alleen materieel, maar een totaalbestaan (politiek, cultuur, religie, economie), dat vaak wordt gekenmerkt door onderlinge afhankelijkheid en coexistentie. Op basis van dit Afrikaans perspectief zal deze lezing laten zien hoe het land zowel een spiegel als een nasleep is van elke holistische visie op milieurechtvaardigheid. Het idee van rechtvaardigheid is hier niet alleen een verwijzing naar regulerende idealen die ons mensen aangaan, maar een ruimer begrip dat het hele milieu omvat – planten, dieren, geesten, de levenden, ongeborenen en de levende doden. De ultieme les van deze Afrikanistische visie op milieurechtvaardigheid is de eigentijdsheid van waarden die harmoniseren, en geen enkel aspect van milieuzorg als superieur zien aan andere aspecten. In sommige gevallen is bijvoorbeeld vegetarisme noodzakelijk om voor het land te zorgen. In andere gevallen, waar planten als spirituele vormen van identiteit worden gezien, hebben andere waarden voorrang.

Michael Eze doceert globale en vergelijkende filosofie aan de Universiteit Leiden. Voorheen was hij
visiting scholar aan het Center for African Studies van Stanford University, research associate aan het
Martin Luther King Jr., Research and Education Institute, Stanford University. Ook was hij een Stiftung
Mercator Foundation Research Fellow aan het Kulturwissenschaftliches Institut (Institute for Advanced
Study in Humanities) in Essen, Duitsland van 2006-2009. Hij heeft een Ph.D. in Political Science and
International Studies van de Universiteit van Cambridge en een tweede Ph.D. (summa cum laude) in
Geschiedenis en Culturele Reflectie van de Universität Witten-Herdecke, Duitsland. Verder een Master in filosofie van de Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika, en Bachelor Honours in filosofie en religieuze studies van de Jesuit School of Philosophy, in Harare, Zimbabwe in samenwerking met de Universiteit van Zimbabwe. Hij heeft boeken, artikelen en openbare essays gepubliceerd op het gebied van filosofie, politiek en de geschiedenis van menselijke verzoening en dialoog.

Opgeven doet u via dit formulier. Voor vragen kunt u mailen.

Beeld: Rotislav Artov