Roze Viering met Zangzaad

29 oktober 2023
15:00
Activiteiten
Oude Boteringestraat 33, Groningen
Zangzaad

Roze viering met als thema ‘All God’s creatures got a place in the choir‘ op zondag 29 oktober in de Doopsgezinde kerk. Iedereen mag er zijn, want al God’s creaties hebben een plek in het koor. Wellicht ziet niet iedereen dat in en durft niet elke kerk die waarheid aan, maar je mag er zijn!

Soms is het nodig om dat van de daken te schreeuwen. Op andere momenten is het beter als het mooi bezongen wordt door het homomannenkoor ‘Zangzaad’. Daarom zijn we blij dat zij komen zingen. Verdere medewerking aan deze viering wordt verleend door ds. Nick Everts (roze predikant) en Eeuwe Zijlstra (muzikant).

Iedereen is welkom: gelovig of niet | alle genders en seksualiteiten, dus ook hetero’s. De toegang is gratis en na afloop is er een borrel.

Zangzaad

Eindorganisatie van deze middag ligt in handen van het DoRe-Cafe. Een gezamenlijk groep Doopsgezinden en Remonstranten die culturele en maatschappelijke activiteiten organiseert.