Zomerdienst, Lutheranen

20 augustus 2023
Kerkdiensten
Lutherse Kerk Groningen
ds. Fortuyn gaat voor
Bijzonderheden: Zomerdienst - Kleine Oecumene