Zomerdienst, Lutheranen

6 augustus 2023
Kerkdiensten
Lutherse Kerk Groningen
ds. Renze P. Yetsenga gaat voor
Bijzonderheden: Zomerdienst - Kleine Oecumene
Zomerdienst, Lutheranen

Gezamenlijke dienst met doopsgezinden en remonstranten. Voorganger is doopsgezind predikant Renze P. Yetsenga.