Zomerdienst, Remonstranten

27 augustus 2023
Kerkdiensten
Remonstrantse Gemeente Groningen
ds. Berend Borger gaat voor
Bijzonderheden: Zomerdienst - Kleine Oecumene