Zomerdienst, Remonstranten

30 juli 2023
Kerkdiensten
Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14, 9711 BC GRONINGEN
ds. Hans Katerberg gaat voor
Bijzonderheden: Zomerdienst - Kleine Oecumene
Zomerdienst, Remonstranten

Gezamelijke dienst met doopsgezinden en lutheranen.