Diaconie

Soms is het gewone al heel bijzonder. Samen eten bijvoorbeeld, of even iemand op weg helpen met het schrijven van een brief, collecteren voor een goed doel of uitzoeken hoe een ander weer verder kan. Dit is precies wat wij doen onder de noemers ‘Doperse Dis’ en ‘Doperse Diaconie’ .

De Doperse Dis is een maandelijkse gratis warme maaltijd voor dak- en thuislozen. De Doperse Dis is iedere derde dinsdag van de maand.  De toegang naar de maaltijd is via onze achteringang aan ’t Klooster, via de Butjesstraat. De deur gaat open om 17.30 uur. De maaltijd is om uiterlijk 19.30 afgelopen.

De Doperse Dis draait volledig op vrijwilligers en particuliere giften. Om deze maaltijd te kunnen blijven aanbieden is iedere hulp en gift zeer welkom. Voor 35 euro kan je een dakloze een jaar lang van een gratis maandelijkse maaltijd voorzien. Kleinere giften zijn uiteraard ook welkom.

Lijkt het u of jou leuk om de handen uit de mouwen te steken door als vrijwilliger te helpen? Bijvoorbeeld met het doen van de boodschappen, snijden/voorbereiden, koken en/of bedienen? Stuur dan een e-mail naar dopersedis@gmail.com
Onder de noemer Doperse Diaconie bieden we steun met:

– collectes voor goede doelen,
– hulp bij het schrijven van brieven of zoeken naar werk,
– samen iets uitzoeken waar de ander niet uitkomt. Bijvoorbeeld als er iets met de overheid geregeld moet worden of het juiste adres voor een hulpvraag niet gevonden wordt.

Loop daarvoor gerust eens binnen op de eerste vrijdagochtend van de maand in de Diaconie (gebouw rechts van het kerkplein) of spreek iemand na een kerkdienst aan.

Samen kunnen we meer!

Giften kunt u overmaken naar het Diaconaal Fonds:
NL89 TRIO 0197 7405 02, o.v.v. Doperse Dis of Doperse Diaconie
ANBI Diaconaal Fonds