Proponent Nick Everts

Proponent Nick Everts

Op 14 mei vond in Amsterdam het proponentsexamen van onze predikant Nick Everts plaats. Hij werd bevraagd over zijn reflectieverslag en masterscriptie betreffende geestelijke verzorging: De implementatie en positionering van geestelijke verzorging binnen GGZ-instelling Eleos. Hij ontving het judicium ‘met zeer veel genoegen’. Op 25 mei is br. Everts in de vergadering van de Ledenraad officieel aangesteld als proponent van de ADS.

Sinds 2022 is Nick al werkzaam in Groningen en de regio. In de afgelopen twee jaar heeft hij een aanvullend verdiepingstraject afgelegd. Met het proponentschap spreken de ADS en het Doopsgezind Seminarium het volle vertrouwen in hem als predikant uit.