Word lekenpreker

Bij ons is het mogelijk om als lekenprediker voorgaan in een kerkdienst. Dit betekent dat iedereen, ongeacht achtergrond of opleiding, de mogelijkheid heeft om een dienst te leiden en iets te delen dat raakt aan geloof en zingeving. In overleg met de predikant wordt er gezocht naar een passend moment voor de lekenprediker om voorganger te zijn.

Het is een bijzondere ervaring om als lekenprediker een kerkdienst te leiden en jouw visie op geloof en zingeving te delen met de gemeenschap. Het kan ook een persoonlijke uitdaging zijn om voor een groep mensen te spreken en jouw gedachten over te brengen. De predikant kan je ondersteunen met advies en feedback, en zelfs een cursus aanbieden voor meerdere lekenprekers.

Ben je geïnteresseerd in het worden van lekenprediker bij de Doopsgezinden Groningen? Neem dan contact op met de predikant en bespreek de mogelijkheden. Het kan een waardevolle ervaring zijn die bijdraagt aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het gemeenschapsleven.