Zet je in

Er zijn tal van mogelijkheden om je in te zetten bij of vanuit de Doopsgezinden Groningen. Zo kun je bijvoorbeeld helpen in de keuken of bij de bediening tijdens de Doperse DiS, een maandelijks terugkerende daklozenmaaltijd waarbij mensen uit de stad worden uitgenodigd voor een gezellige avond en een warme maaltijd. Ook kun je je als vrijwilliger inzetten voor INLIA, waarvan de Doopsgezinde Gemeente Groningen een chartergemeente is. INLIA zet zich in voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland.

Daarnaast zijn er binnen de gemeente verschillende mogelijkheden om actief bij te dragen aan het gemeenschapsleven. Zo kun je helpen bij de zondagsschool, waar kinderen spelenderwijs meer leren over het geloof en de bijbel. Ook kun je een verdiepingsgroep opzetten waarin je samen met anderen in gesprek gaat over geloofsvragen en -thema’s. Als lid van de diaconie kun je je inzetten voor de ondersteuning van kwetsbare mensen in de samenleving, bijvoorbeeld door ouderen en zieken te bezoeken of door te helpen bij de organisatie van hulpacties.

Kortom, er zijn tal van manieren om je in te zetten bij of vanuit de Doopsgezinden Groningen. Door je steentje bij te dragen aan het gemeenschapsleven kun je niet alleen anderen helpen, maar ook zelf groeien en nieuwe ervaringen opdoen.